dr n. med. Małgorzata Wojtanowska-Bogacka

 

 • Specjalista psychiatra. Ukończyła Akademię Medyczną im. K. Marcinkowskiego (obecny Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. 

  • Ponad 26 letnie doświadczenie kliniczne i dydaktyczne zdobyte w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (gdzie pracowała kolejno na stanowisku asystenta, asystenta z doktoratem i adiunkta, pełniąc jednocześnie funkcję z-cy ordynatora. 
  • Zajmuje się diagnostyką i leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu i innych. 
  • Autor wielu publikacji na temat immunologii w schizofrenii i depresji oraz zespołu natręctw.
  • Brała udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. 
  • Aktywnie uczestniczyła w projektach badawczych o charakterze naukowym, a także badaniach klinicznych oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków oraz tworzenia standardów leczenia zespołu natręctw i pierwszego epizodu schizofrenii.
 • Neuroterapeuta II stopnia (szkolenia i warsztaty: L.M. Thompson, D. Moss, ELMIKO, EEG-Instytut, konferencje krajowe i międzynarodowe)

Zakres konsultacji:

 • Ocena stanu psychicznego
 • Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych osób dorosłych, zalecenia dotyczące profilaktyki nawrotu.
 • Terapia eegbiofeedback dorosłych na podstawie diagnozy (mapa mózgu, QEEG)

 

mgr Anna Bukowska

 

 • Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Specjalista psycholog kliniczny WLP  0039

 • Psychoterapeuta
 • Nauczyciel akademicki
 • Ukończyła Podyplomowy 4. letni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz roczny Kurs Podstawowy systemowej terapii par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
 • Odbyła liczne staże w ramach szkolenia specjalizacyjnego m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Oddziale Dziennym Psychoterapii Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu, ponadto szkolenia zawodowe z zakresu psychoonkologii i pomocy psychologicznej w kryzysie, w żałobie.
 • Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez 10 lat w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, gdzie udzielała pomocy psychologicznej rodzicom dzieci chorych, przedwcześnie urodzonych, w sytuacji straty dziecka w ciąży i po porodzie, a także kobietom leczącym się onkologicznie. 
 • Ponadto od kilku lat pracuje w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
Zakres konsultacji:
 • Psychoterapia indywidualna zaburzeń z obszaru stresu, lęku, nastroju, osobowości 

 • Psychoterapia par - szczególnie leczących się z powodu niepłodności 

 • Psychoterapia rodzinna, wsparcie psychologiczne.

 • Diagnoza psychologiczna funkcji poznawczych, ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego i osobowości.

 • Pracuje pod stałą superwizją.

 

Martyna Przybyła

  

 • Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 • Psychologia o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Neuroterapeuta I stopnia - Fundacja Promyk Słońca,

 • Neuroterapeuta II stopnia - Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii

 • Terapeuta dysleksji metodą Warnkego (szkolenie Biomed Neurotechnologie, Warsztaty Uniwersytet SWPS)

 • Terapeuta kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison 

 

Zakres konsultacji:

 • Diagnoza (QEEG), terapia eeg-biofeedback dla dzieci i dorosłych

 • Diagnoza i terapia dysleksji metodą Warnkego

 • Terapia metodą Dennisona

 

mgr Alek Nogieć

 

 • Od ok 20 lat zajmuje się systemami naturoterapeutycznymi ze szczególnym naciskiem na Tradycyjną Medycynę Chińską. Uważa, że edukacja jest kluczem do szczęścia i wnosi nadrzędne wartości do życia każdego człowieka. 

 • jest trenerem EFT (Technik Wolności Emocjonalnej) certyfikowanym przez Polski Instytut EFT, doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach miedzynarodowych 

 • prowadzi sesje terapeutyczne metodą EFT oraz warsztaty terapeutyczne i popularyzujące tę metodę 

 • szkoli trenerów EFT

 • prowadzi coachingi personalne dotyczące profilaktyki zdrowia oraz psychologii energetycznej

 • aktywnie ćwiczy i popularyzuje Taichi oraz Qigong (specjalizacje, które cały czas pogłębia to:Yang/Ip Style Tai Chi Chuan, Zhang  Zhuang, Makko Ho (Meridian stretching), DaoYin, Lohan Gong, Ba Duan Jin). 

 

    www.myeft.pl

 

Psychiatra Poznań Grunwald Ławica Sensorium psychiatra dr n. med. Małgorzata Wojtanowska-Bogacka
Zespół Sensorium Alek Nogieć terapeuta EFT

NASZ ZESPÓŁ:

Sensorium Martyna Przybyła terapia eegbiofeedback dysleksji Warnkego

mgr Paula Zuzaniuk

 

 • Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna – psychoterapia zaburzeń psychicznych) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 • Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w szkole psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 

 • Ukończyła 2-letnie Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

 • Beneficjentka projektu Laboratorium Kompetencji Zawodowych – profil kompetencji klinicznych w obszarach: pomoc osobom z chorobą nowotworową, pomoc okołoporodowa, pomoc osobom starszym. 

 • Odbyła liczne staże m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ w Poznaniu, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Motylarnia” w Poznaniu oraz w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. 

 • Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując na oddziale ogólnopsychiatrycznym, gdzie zajmuje się diagnozowaniem osobowości, funkcji poznawczych oraz funkcjonowania intelektualnego. 

 • Pracuje zgodnie z Kodeksem Zawodowym Psychologa oraz pod stałą superwizją. 

 Zakres konsultacji: 

 • konsultacje psychologiczne, 

 • psychoterapia indywidualna, 

 • interwencja kryzysowa, 

 • diagnoza psychologiczna: osobowość, intelekt, funkcje poznawcze 

 

Nasze certyfikaty:

Anna Bukowska psychoterapia Sensorium Centrum Diagnostyki I Neuroterapii