dr n. med. Małgorzata Wojtanowska-Bogacka

 

 • Specjalista psychiatra. Ukończyła Akademię Medyczną im. K. Marcinkowskiego (obecny Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. 

  • Ponad 26 letnie doświadczenie kliniczne i dydaktyczne zdobyte w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (gdzie pracowała kolejno na stanowisku asystenta, asystenta z doktoratem i adiunkta, pełniąc jednocześnie funkcję z-cy ordynatora. 

  • Zajmuje się diagnostyką i leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu i innych. 

  • Autor wielu publikacji na temat immunologii w schizofrenii i depresji oraz zespołu natręctw.

  • Brała udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. 

  • Aktywnie uczestniczyła w projektach badawczych o charakterze naukowym, oraz tworzenia standardów leczenia zespołu natręctw i pierwszego epizodu schizofrenii.

  • Prowadzi badania kliniczne oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków

 • Neuroterapeuta II stopnia (szkolenia i warsztaty: L.M. Thompson, D. Moss, ELMIKO, EEG-Instytut, konferencje krajowe i międzynarodowe)

Zakres konsultacji:

 • Ocena stanu psychicznego

 • Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych osób dorosłych, zalecenia dotyczące profilaktyki nawrotu.

 • Terapia eegbiofeedback dorosłych na podstawie diagnozy (mapa mózgu, QEEG)

Psychiatra Poznań Grunwald Ławica Sensorium psychiatra dr n. med. Małgorzata Wojtanowska-Bogacka
Zespół Sensorium Alek Nogieć terapeuta EFT

 ZESPÓŁ SENSORIUM:

Sensorium Martyna Przybyła terapia eegbiofeedback dysleksji Warnkego

mgr Paula Zuzaniuk

 

 • Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna – psychoterapia zaburzeń psychicznych) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 • Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w szkole psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 

 • Ukończyła 2-letnie Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

 • Beneficjentka projektu Laboratorium Kompetencji Zawodowych – profil kompetencji klinicznych w obszarach: pomoc osobom z chorobą nowotworową, pomoc okołoporodowa, pomoc osobom starszym. Odbyła liczne staże m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ w Poznaniu, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Motylarnia” w Poznaniu oraz w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. 

 • Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując na oddziale ogólnopsychiatrycznym, gdzie zajmuje się diagnozowaniem osobowości, funkcji poznawczych oraz funkcjonowania intelektualnego. 

 • Pracuje zgodnie z Kodeksem Zawodowym Psychologa oraz pod stałą superwizją. 

 

 Zakres konsultacji: 

 • konsultacje psychologiczne dla dorosłych, 

 • psychoterapia indywidualna, 

 • interwencja kryzysowa, 

 • diagnoza psychologiczna: osobowość, intelekt, funkcje poznawcze 

 

Psychoterapia Poznan Ławica, Grunwald

Aleksandra Przybyła

  

 • Studentka  Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną .

 • Terapeuta dysleksji metodą Warnkego (szkolenie Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, Warsztaty Uniwersytet SWPS)

  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD - diagnoza i trening (szkolenie Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii)

  • Trening słuchowy wg Metody Warnkego. Zastosowanie i skuteczność interwencji terapeutycznej. (szkolenie Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii) 

 • Terapeuta kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów) 

 

Zakres konsultacji:

 • Diagnoza i terapia dysleksji metodą Warnkego

 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • Terapia metodą Dennisona

Leczenie dysleksji metodą Warnkego

Gaja Karolczak

 

 • od 2017 pracuje jako terapeutka Integracji Strukturalnej,

 • prowadzi również zajęcia ze świadomości ciała dla biegaczy, jak również warsztaty m.in. z prawidłowego siedzenia, chodzenia i stania.  

 • w latach 2013 – 2017 prowadziła serie warsztatów, rezydencji, występów w różnych konstelacjach zorganizowanych wokół projektu badawczego opracowanego we współpracy z tancerzami, inspirowanego doznaniami cielesnymi  osób po amputacji (Polska, Ukraina, Czechy, Austria, Francja, Belgia).

 • w 2016 współorganizowała i prowadziła zajęcia z młodzieżą gimnazjalną w ramach projektu Empatia przez Ruch, (Instytut Muzyki i Tańca & Fundacja Sens Ruchu)

 • pracowała wolontaryjnie z terapią ruchową osób z Alzheimerem

 • prowadziła też warsztaty ze świadomości ciała z niewidomymi dziećmi i seniorami

 • jest autorka tekstów z zakresu teorii tańca i somatyki, brała m.in. udział w pracach nad Słownikiem Tańca XX i XXI wieku.

 • Terapeutka Integracji Strukturalnej (European Guild of Structural Integration)

 • Absolwentka interdyscyplinarnych studiów Master in the Science of Performative Creativity (UAM & University of Malta)

 • absolwentka podyplomowych a.pass w Brukseli (stypendystka Rządu Flandrii.), gdzie zrealizowała roczny projekt badawczy z pogranicza neurobiologii, pamięci i wyobraźni ciała

 • 3 letnia praktyka Integracji Strukturalnej w ramach pierwszego polskiego kursu EGSI

 • ukończyła szkolenia z m.in. z:  Awareness Oriented Structural Integration,  Scarwork – Integracja Blizn z Siecią Powięziową

 • wstęp do Hellerwork Structural Integration, Funkcjonalnej Terapii Trzewi, pracy ze skoliozami w SI, masażu tkanek głębokich, terapii punktów spustowych 

 • z dotykiem uczyła się pracować od takich nauczycieli jak  Adam Polański, Ales Urbanczik, Nilce Silveira, Ed Moupin, Neal Powers, Sharon Wheeler, David Davis, Lisa Nelson, Masato Matsuura.

Zakres konsultacji:

 • integracja strukturalna SI

 • scarwork- integracja blizn z siecią powięziową 

mgr Alek Nogieć

 

 • Psycholog (specjalność psychologia kliniczna dzieci i dorosłych) - absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

 • Od ok 20 lat zajmuje się systemami naturoterapeutycznymi ze szczególnym naciskiem na Tradycyjną Medycynę Chińską. Uważa, że edukacja jest kluczem do szczęścia i wnosi nadrzędne wartości do życia każdego człowieka. 

 • Trener EFT (Technik Wolności Emocjonalnej) certyfikowany przez Polski Instytut EFT, doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach miedzynarodowych 

 • prowadzi sesje terapeutyczne metodą EFT oraz warsztaty terapeutyczne i popularyzujące tę metodę 

 • szkoli trenerów EFT

 • prowadzi coachingi personalne dotyczące profilaktyki zdrowia oraz psychologii energetycznej

 • aktywnie ćwiczy i popularyzuje Taichi oraz Qigong (specjalizacje, które cały czas pogłębia to:Yang/Ip Style Tai Chi Chuan, Zhang  Zhuang, Makko Ho (Meridian stretching), DaoYin, Lohan Gong, Ba Duan Jin). 

    www.myeft.pl

lic Martyna Przybyła

  

 • Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Przyrodniczym P-ń

 • Studentka na wydz. Psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna Dzieci i Dorosłych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

 • Neuroterapeuta I stopnia - Fundacja Promyk Słońca,

 • Neuroterapeuta II stopnia - Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii

 • Terapeuta dysleksji metodą Warnkego (szkolenie Biomed Neurotechnologie, Warsztaty Uniwersytet SWPS)

 • Terapeuta kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison (Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów) 

 • Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży II stopnia 

 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej MMPI-II Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości - zastosowanie i interpretacja (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza Neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

 

Zakres konsultacji:

 • Diagnoza (QEEG), terapia eeg-biofeedback dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)

 • Diagnoza i terapia dysleksji metodą Warnkego

 • Terapia metodą Dennisona

Integracja strukturalna rolfing Poznan Grunwald

Nasze certyfikaty:

mgr Karol Adam Krysiński

 

 • Terapeuta Ustawień Systemowych, Coach Systemowy w trakcie certyfikacji  (Taunus-Institut für Stilles Familienstellen im Bad Homburg)

 • Trener EFT certyfikowany przez Fundację Numen, doskonalący swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach polskich i zagranicznych trenerów

 • Specjalista w zakresie treningu rezyliencji (HeartMath Instutite®)

 • Autor podręcznika do samodzielnej nauki EFT, artykułów i filmów edukacyjnych z zakresu autoregulacji emocji, tworzenia harmonijnych relacji partnerskich, EFT i Ustawień Systemowych

 • Prowadzi sesje terapeutyczne łączące Ustawienia Systemowe w formie indywidualnej z metodą EFT

 • Organizuje warsztaty grupowe EFT i Cichych Ustawień Systemowych w tematach rozwoju zawodowego, podnoszenia poczucia własnej wartości i tworzenia harmonijnych relacji partnerskich

 • Prowadzi sesje coachingu systemowego

Nowe ustawienia systemowe, EFT

mgr Oliwia Mochalska

  

 

 • Absolwentka psychologii (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 • Psychoterapeuta w trakcie Szkolenia Psychodynamicznego organizowanego przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

 • Ukończyła roczne Studium Analizy Transakcyjnej organizowane przez Centrum Analizy Transakcyjnej.

 • Beneficjentka projektu Laboratorium Kompetencji Zawodowych – profil kompetencji klinicznych w obszarach: pomoc osobom z chorobą nowotworową, pomoc okołoporodowa, pomoc osobom starszym. 

 • Odbyła liczne staże w: Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis, na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, na Oddziale Psychiatrycznym w szpitalu im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

 • Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując jako psycholog na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym. 

 • Pracuje zgodnie z Kodeksem Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 Zakres konsultacji: 

 • konsultacje psychologiczne, 

 • psychoterapia indywidualna dorośli, młodzież 16-18 lat,

 • diagnoza psychologiczna: osobowość, intelekt, funkcje poznawcze