Kalendarz Wizyt

Nowe ustawienia systemowe, EFT

mgr Karol Adam Krysiński

 

 • Terapeuta Ustawień Systemowych certyfikowany przez Taunus-Institut für Stilles Familienstellen im Bad Homburg

 • Szkoli się w psychoterapii w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces w Instytucie Psychologii Procesu

 • Ukończył Letnią Szkołę Psychologii Procesu w Instytucie Psychologii Procesu

 • Specjalista w zakresie treningu rezyliencji (HeartMath Instiutite®)

 • Autor artykułów i filmów edukacyjnych z zakresu autoregulacji emocji, tworzenia harmonijnych relacji partnerskich, metody EFT i Ustawień Systemowych 

 • Organizuje warsztaty grupowe Cichych Ustawień Systemowych w tematach rozwoju zawodowego, podnoszenia zdrowego poczucia własnej wartości i tworzenia harmonijnych relacji partnerskich

 
Zakres konsultacji:
 • Sesje terapeutyczne metodą Ustawień Systemowych

 • Sesje terapeutyczne metodą EFT

www.wporzadku.eu

Nasze certyfikaty:

mgr Martyna Przybyła

  

 • Psycholog - absolwentka wydz. Psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna Dzieci i Dorosłych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

 • Polityk społeczny - absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Przyrodniczym P-ń (licencjat)

 • Neuroterapeuta I stopnia - Fundacja Promyk Słońca,

 • Neuroterapeuta II stopnia - Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii

 • Terapeuta dysleksji metodą Warnkego (szkolenie Biomed Neurotechnologie, Warsztaty Uniwersytet SWPS)

 • ADHD - funkcjonowanie, diagnoza, terapia - Fundacja Pandora

 • Jak pracować z dorosłym pacjentem z ADHD ? - Szkołą Psychoterapii "dialog"

 • ASD- funkcjonowanie, diagnoza, terapia - NEUROVERSE

 • Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży II stopnia 

 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej MMPI-II Minesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości - zastosowanie i interpretacja (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza Neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

 • Doświadczenie kliniczne zdobywa w Klinice Psychiatrii UM im. K. Marcinkowskiego (Szpital Kliniczny im. K. Jonshera w Poznaniu) 

 

Zakres konsultacji:

 • Konsultacje psychologiczne 

 • Diagnoza (QEEG), terapia eeg-biofeedback dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Diagnoza Psychologiczna:  ADHD u dorosłych, AST, osobowość

 • Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)

 • Diagnoza i terapia dysleksji metodą Warnkego

mgr Alek Nogieć

 

 • Psycholog (specjalność psychologia kliniczna dzieci i dorosłych) - absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

 • Od ok 20 lat zajmuje się systemami naturoterapeutycznymi ze szczególnym naciskiem na Tradycyjną Medycynę Chińską. Uważa, że edukacja jest kluczem do szczęścia i wnosi nadrzędne wartości do życia każdego człowieka. 

 • Trener EFT (Technik Wolności Emocjonalnej) certyfikowany przez Polski Instytut EFT, doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach miedzynarodowych 

 • prowadzi sesje terapeutyczne metodą EFT oraz warsztaty terapeutyczne i popularyzujące tę metodę 

 • szkoli trenerów EFT

 • prowadzi coachingi personalne dotyczące profilaktyki zdrowia oraz psychologii energetycznej

 • aktywnie ćwiczy i popularyzuje Taichi oraz Qigong (specjalizacje, które cały czas pogłębia to:Yang/Ip Style Tai Chi Chuan, Zhang  Zhuang, Makko Ho (Meridian stretching), DaoYin, Lohan Gong, Ba Duan Jin). 

    www.myeft.pl

Leczenie dysleksji metodą Warnkego

Aleksandra Przybyła

  

 • Studentka  Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną .

 • Terapeuta dysleksji metodą Warnkego (szkolenie Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, Warsztaty Uniwersytet SWPS)

 • Terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego APD - diagnoza i trening (szkolenie Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii)

  • Trening słuchowy wg Metody Warnkego. Zastosowanie i skuteczność interwencji terapeutycznej. (szkolenie Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii) 

 • Terapeuta eeg-biofeedback (neuroterapeuta)  I stopnia (Akson - Ośrodek kształcenia Medycznego)) 

 

Zakres konsultacji:

 • Diagnoza i terapia dysleksji metodą Warnkego

 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • Diagnoza (QEEG), terapia eeg-biofeedback dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Psychoterapia Poznan Ławica, Grunwald

mgr Paula Zuzaniuk

 

 • Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna – psychoterapia zaburzeń psychicznych) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 • Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w szkole psychoterapii przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 

 • Ukończyła 2-letnie Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

 • Beneficjentka projektu Laboratorium Kompetencji Zawodowych – profil kompetencji klinicznych w obszarach: pomoc osobom z chorobą nowotworową, pomoc okołoporodowa, pomoc osobom starszym. Odbyła liczne staże m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ w Poznaniu, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Męskim w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Motylarnia” w Poznaniu oraz w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. 

 • Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując na oddziale ogólnopsychiatrycznym, gdzie zajmuje się diagnozowaniem osobowości, funkcji poznawczych oraz funkcjonowania intelektualnego. 

 • Pracuje zgodnie z Kodeksem Zawodowym Psychologa oraz pod stałą superwizją. 

 

 Zakres konsultacji: 

 • konsultacje psychologiczne dla dorosłych, 

 • psychoterapia indywidualna, 

 • interwencja kryzysowa, 

 • diagnoza psychologiczna: osobowość, intelekt, funkcje poznawcze 

 

Sensorium Martyna Przybyła terapia eegbiofeedback dysleksji Warnkego

 ZESPÓŁ SENSORIUM:

Zespół Sensorium Alek Nogieć terapeuta EFT
Psychiatra Poznań Grunwald Ławica Sensorium psychiatra dr n. med. Małgorzata Wojtanowska-Bogacka

dr n. med. Małgorzata Wojtanowska-Bogacka

 

 • Specjalista psychiatra. Ukończyła Akademię Medyczną im. K. Marcinkowskiego (obecny Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. 

  • Ponad 26 letnie doświadczenie kliniczne i dydaktyczne zdobyte w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (gdzie pracowała kolejno na stanowisku asystenta, asystenta z doktoratem i adiunkta, pełniąc jednocześnie funkcję z-cy ordynatora. 

  • Zajmuje się diagnostyką i leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń snu i innych. 

  • Autor wielu publikacji na temat immunologii w schizofrenii i depresji oraz zespole obsesyjno-kompulsyjnym.

  • Brała udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. 

  • Aktywnie uczestniczyła w projektach badawczych o charakterze naukowym, oraz tworzenia standardów leczenia zespołu natręctw i pierwszego epizodu schizofrenii.

 • Neuroterapeuta II stopnia (szkolenia i warsztaty: L.M. Thompson, D. Moss, ELMIKO, EEG-Instytut, konferencje krajowe i międzynarodowe)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTP

 • Członek Polskiego Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – PTL (Polskie Towarzystwo Lekarskie) (PTMEiAA) 

Zakres konsultacji:

 • Ocena stanu psychicznego

 • Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych osób dorosłych, zalecenia dotyczące profilaktyki nawrotu.

 • Prowadzi badania kliniczne oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków
 • Superwizja - diagnozy i terapii eeg-biofeedback dorosłych i dzieci prowadzonych w Sensorium