Metoda Warnkego - skuteczna terapia dysleksji

Warnke stop dysleksji

Dla kogo jest terapia dysleksji metodą Warnkego? 

 

Metoda Warnkego jest skierowana do dzieci i osób dorosłych, u których występują trudności w zakresie:

▪ prawidłowego czytania

▪ mówienia

▪ pisania

▪ percepcji słuchowej

▪ koncentracji uwagi

▪ pamięci

▪ koordynacji wzrokowo-ruchowej

Diagnoza dysleksji metodą Warnkego

 

Diagnoza prowadzona wg metody Warnkego, dzięki wykorzystaniu aparatury medycznej, umożliwia

▪ określenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym  

▪ sprawdzenie czy analizator wzrokowy i słuchowy pracują prawidłowo. 

Procedura diagnostyczna w terapii dysleksji metoda Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

Czytaj więcej...

Trening Brain Boy Professional (BUP) w terapii dysleksji metodą Warnkego

 

oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. 

Trening polega na: Automatyzacji funkcji podstawowych (urządzenia BUP, BBU).

Dzięki urządzeniu Brain-Boy Universal (BBU) możliwy jest trening domowy (umożliwiamy wypożyczenie urządzenia).

Brain-Boy Universal poprzez siedem gier treningowych usprawnia i automatyzuje funkcje podstawowe, zwłaszcza odpowiedzialne za centralne przetwarzanie słuchowe. Poszczególne gry odpowiadają poszczególnym krokom diagnostycznym wykonanym w gabinecie na urządzeniu BUP.

Koncepcja leczenia dysleksji Freda Warnkego

 

Dysleksja jest diagnozowana u uczniów przejawiających trudności w nauce czytania i pisania pomimo co najmniej przeciętnego poziomu inteligencji oraz prawidłowej edukacji w tym zakresie. Według koncepcji Freda Warnkego przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które mogą przebiegać prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Bardziej skuteczne jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji  ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki.

Dysleksja rozwojowa

 

Dysleksja rozwojowa to problemy z czytaniem. Dziecko nie potrafi skojarzyć zobaczonej literki z właściwym dźwiękiem. Do tego myli literki podobnie brzmiące, jak „d”, „b”, „p”, „g”. Ma problem ze składaniem pojedynczych słów i z łączeniem je w zdania. Przekręca wyrazy, przestawia, opuszcza i przez to nie rozumie co przeczytało.

Dysleksja może występować u dziecka w trzech formach – w postaci trudności jedynie w nauczeniu się poprawnej pisowni lub jako zespół dwóch bądź nawet trzech form zaburzeń:

 • Dysgrafia – brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się w linijce, nierówne litery w wyrazach; 
 • Dysleksja – zaburzenia tempa i techniki czytania, a także niski poziom rozumienia przeczytanej treści oraz zaburzenia w pisaniu;
 • Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni – dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni.

Objawy wskazujące na możliwość wystąpienia trudności szkolnych rodzice mogą zaobserwować we wczesnym dzieciństwie. Im dziecko jest starsze, tym bardziej jego trudności mają już specyficzny - dyslektyczny charakter.

Objawy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym

 

 • słaba koordynacja ruchów całego ciała 
 • kłopoty z utrzymaniem równowagi 
 • słaba sprawność rąk 
 • zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa 
 • trudności z wiązaniem sznurowadeł 
 • zapinaniem guzików 
 • trudności z konstruowaniem budowli z klocków 
 • niechęć do rysowania 
 • opóźniona lateralizacja 
 • brak przejawów preferencji ręki 
 • opóźniony lub zaburzony rozwój mowy 
 • trudności z zapamiętywaniem wierszyków 
 • mały zasób słów

Objawy ryzyka dysleksji dziecka 6-letniego

 

 • obniżona sprawność ruchowa
 • kłopoty z równowagą
 • obniżona sprawność manualna
 • niepoprawne rysowanie
 • trudności z wycinaniem
 • lateralizacja opóźniona lub nieustalona
 • zaburzenia w koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • trudności w opanowaniu piłki
 • trudności z odwzorowywaniem (szlaczki, figury)
 • trudności z różnicowaniem kształtów
 • opóźniony lub zaburzony rozwój mowy
 • trudności ze wskazywaniem stron ciała i przestrzeni
 • trudności z ocenianiem pory dnia, roku, daty
 • wolne tempo czytania, przekręcanie wyrazów
 • nieprawidłowy kierunek pisania liter, wyrazów ( G. Krasowicz-Kupicz)

Terapia dysleksji metodą Warnkego dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu pozwala na poprawienie funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-słuchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Materiał terapeutyczny jest atrakcyjny i ma szerokie zastosowanie.

Metoda terapii dysleksji Warnkego koryguje rozwój procesów poznawczych i skutecznie usuwa źródła trudności. To sprawia, że metoda Warnkego jest trwała i wysoce skuteczna (wg prof. Tewesa aż 42,6%). Wspomaganie terapii treningiem eeg-biofeedback prowadzi do dalszego zwiększenia jej efektywności.