Funkcje półkul, opis fal mózgowych

 

Funkcje poszczególnych obszarów mózgu

Lewa półkula – myślenie logiczne, planowanie, detale

Prawa półkula – emocje, świadomość społeczna

Kora przedczołowa – planowanie, organizacja, funkcje wykonawcze, uwaga, organizacja i kontrola impulsów. Trening przedczołowy wskazany w tikach, myślach i czynnościach natrętnych, zachowaniach impulsywnych, ADHD. Daje zadowolenie i opanowanie.

Płat czołowy – funkcje wykonawcze, pamięć operacyjna, motywacja. Trening czołowy wskazany w depresji. Energetyzuje, inicjuje ruchy, zwiększa motywację, podnosi nastrój.

Płat skroniowy– zainteresowania społeczne, rozpoznawanie słów, symboli, obiektów, wyrazu twarzy (emocji). 

Trening skroniowy wskazany w autyzmie, w celu regulacji reakcji emocjonalnych, w bólach głowy (tylna skroń), wpływa na inicjację i płynność mowy. 

Pas centralny – zawiera obszary ciemieniowe i czołowe, jest to najstarsze miejsce treningowe biofeedback. 

Trening centralny wskazany w deficytach somatosensorycznych i ruchowych, chorobie Parkinsona,  Zespole Tourett’a, zespole chronicznego zmęczenia 

Płat ciemieniowy – gramatyka, rozwiązywanie zadań, świadomość ciała, orientacja przestrzenna, koordynacja, równowaga, bliskość emocjonalna, rozumienie relacji społecznych. 

Trening ciemieniowy wskazany dla osób z autyzmem, chorobą afektywną dwubiegunową, dyskalkulią, dysleksją, ADHD. Daje fizyczny relaks uspokojenie, prowadzi do lepszego rozumienia zachowań społecznych i empatii. 

Płat potyliczny – przestrzenna orientacja, opracowanie informacji wizualnych. 

Trening potyliczny uspokaja, wycisza, wskazany w uszkodzeniach pola wzrokowego po urazach mózgu, w podwójnym widzeniu, ograniczonym polu widzenia

Trening orbito - czołowy – uspokojenie

Wskazany w fobiach 

 

Fale mózgowe 

    Fale wolne (delta, theta)

 

Pasmo delta (0,5Hz-3Hz)

 • Fala delta jest najwolniejsza ze wszystkich fal mózgowych. U niemowląt są to fale dominujące. Podczas snu pojawiają się u osób w każdym wieku. Najczęściej kojarzona z głębokim snem. W stanie Delta następuje regeneracja sił fizycznych.

 • Fale delta są też obrazem patologicznym, charakteryzującym uszkodzenia mózgu (np. guzy, urazy mózgu). 

 • Pojawiają się również przy intensywnym wysiłku umysłowym. 

 • Subiektywne stany emocjonalne: głęboki sen bez snów, ekstaza, nieświadomość. 

Pasmo theta (4Hz-8Hz)

 • W Biofeedback, kojarzona z najgłębszym poziomem medytacji.

 • Theta jest też identyfikowana jako brama do nauki i pamięci. Medytacje Theta zwiększają kreatywność, procesy uczenia się.  

 • Na ogół nadmiar fal Theta (płaty czołowe) powoduje dekoncentrację i problemy w skupieniu uwagi (ADD, ADHD). Charakterystyczne dla depresji, zamkniętych uszkodzeń głowy oraz padaczki.

 • Patologiczny nadmiar thety obrazuje śpiączkę (coma) typu theta.

 • Skutki treningu: Hamowana (redukowana), może polepszać koncentrację, zdolność ogniskowania uwagi.

 

"W biografiach wielu wynalazców i odkrywców można spotkać się z relacjami, zgodnie z którymi ich wielkie odkrycia przyśniły im się w "półśnie", który wystąpił w kilka minut po popadnięciu w drzemkę. Do najbardziej znanych należy tu opis Kekule - odkrywcy pierścieniowej struktury cząsteczki benzenu, który twierdził, że rozmyślając nad jej formą popadł w półsen, w którym ujrzał, jak cząsteczki węgla przekształciły się w węże, z których jeden połknął swój ogon. Kekule zbudził się przekonany, że cząsteczka benzenu ma kształt pierścienia.  źródło: www.psychlab.pl 

 

Fale alfa:

 

Pasmo Alfa (8Hz-12Hz)

Miejsce głębokiego odpoczynku, ale niedostateczne dla medytacji. W stanie alfa, zaczynamy uzyskiwać dostęp do bogactwa kreatywności, zlokalizowanego w głębszych stanach świadomości. W alfie znajdujemy się zawsze tuż przed zaśnięciem, jak i zaraz po przebudzeniu. Jest to czas, kiedy mamy dostęp do naszych obu półkul mózgowych. Przy danych częstotliwościach wyciszamy się i relaksujemy. Alfa oznacza spokój, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, odpoczynek.

Nadmierna alfa może powodować zaburzenia koncentracji, co pogarsza wyniki w nauce.

Prawidłowo duże amplitudy alfa znajdują się w potylicy przy zamkniętych oczach.

• niska alfa: 8 - 10 Hz: wewnętrzna świadomość samointegracji umysł/ciało, równowaga 

• wysoka alfa: 11 - 12 Hz (11-13Hz) : stan wysokiej świadomości otoczenia, w sporcie związany z szybkimi odruchami i bezbłędnymi reakcjami, kojarzony z optymalną sprawnością, stanem, w którym wszystkie działania i decyzje podejmowane są łatwo i bez wysiłku. Wzmacnianie aktywności 11-13Hz jest głównym celem w treningach neurofeedbacku prowadzącym do uzyskania optymalnej sprawności.

Skutki treningu: wytworzenie relaksu i odpoczynku, redukcja stresu.

"Wyniki badań sugerują, że stan alfa jest stanem umysłu, w którym człowiek ma dostęp do obydwu półkul mózgowych, w związku z czym myślenie odbywa się za pomocą zarówno prawej, jak i lewej półkuli. Tworzy to specyficznie zrównoważony sposób myślenia, który w znaczny sposób zwiększa nasze możliwości rozumienia, zdolności twórcze i możliwości rozwiązywania problemów."  

 (Prof. Robert Ornstein "The Psychology of Consciousness")

 

Fale Beta: 

 

SMR (12Hz-15Hz) - rytm sensomotoryczny

Trening SMR jest bardzo pomocny w ćwiczeniu "organizacji myślenia", koncentracji i uwagi, przy jednoczesnym wyciszeniu wewnętrznym. Rytm ten jest opisywany jako "ludzkie funkcjonowanie poznawcze i stosunek do otoczenia" (prof. Lubar), co można nazwać relaksem z zewnętrzną uwagą. SMR jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji sensorycznych, odbieranych za pomocą naszych zmysłów.

Niskie SMR może odzwierciedlać " ADD ", brak zogniskowanej uwagi; 

Wysokie SMR - oznacza wysoce czujną uwagę, "fizyczną ciszę". 

SMR jest hamowany przez ruch, unieruchomienie ciała może zwiększać SMR

Skutki treningu: wzrost SMR polepsza koncentrację uwagi, zwiększa odporność na stres fizyczny i psychiczny. Pomocny w porządkowaniu deficytów uwagi.

 

Beta 1 (15Hz-19Hz)

Przebudzony, czujny, skupiony - wyostrzona koncentracja. Zadania wykonywane są szybko, łatwo, z pełną uwagą. W stanie Beta, neurony pracują szybko, osiągane są szczytowe zadania. Nowe pomysły i rozwiązania problemów rodzą się błyskawicznie. Im większa częstotliwość fal, tym większe pobudzenie twórczego i abstrakcyjnego myślenia. To dzięki Becie jesteśmy aktywni i poprawiamy swoje umiejętności koncentracji i panowania nad emocjami. Czytając ten tekst znajdujesz się w stanie Beta. Brak Bety powoduje otępienie intelektualne i emocjonalne.

Trening Beta jest jednym z najczęściej używanych protokołów w eegbiofeedback dla ADHD/ADD, pomaga przygotować się do egzaminu, uprawiać sport, umożliwia prezentację, analizę i organizowanie informacji oraz każdy rodzaj aktywności, w której osiągnięcie sukcesu jest uzależnione od szybkości myślenia i wysokiego poziomu koncentracji. 

Skutki treningu: może usprawniać pamięć, koncentrację, zwiększać inteligencję (wzrost IQ)

 

Fala Beta2 (20Hz-32Hz)

Fala Beta 2, inaczej pasmo wysokiej Bety, jest falą stresogenną, która towarzyszy nam w trakcie intensywnej pracy umysłowej i powoduje uczucie niepokoju i lęku. Skutkiem jej nadmiernego udziału może być podwyższone ciśnienie tętnicze oraz napięcie mięśniowe i odczucie głębokiego stresu. 

Wysoka różnica między prawą i lewą skronią świadczy o obecności zaburzeń lękowych. 

 

Beta 2 może być hamowana podczas wszystkich treningów.

Funkcje półkul, opis fal mózgowych

 Terapia eegbiofeedback 

Co to znaczy EEG-Biofeedback?

  

Biofeedback oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne. Dzięki tej metodzie pacjent (osoba trenująca) otrzymuje informacje o stanie swojego mózgu i stanie fizjologicznym i uczy się zmieniać wzorzec generowanych przez mózg fal mózgowych, tak aby mózg pracował wydajniej, a ciało osiągało, mimo stresu w jakim na codzień przebywa, stan rozluźnienia.

Na czym polega trening EEG-Biofeedback?

 

Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę, a terapia staję się niezwykle efektywna. Aparatura rejestruje fale mózgowe. Terapeuta po ocenie zapisu uwzględniając dane z przepro-wadzonego wywiadu proponuje treningi w postaci wideogry, lub ulubionej bajki czy filmu na DVD. Podczas sesji, na głowie pacjenta umieszcza się elektrody monitorujące fale mózgowe. Osoba grająca uczy się wchodzić w stan relaksu i koncentracji wpływać na stan swojego organizmu (poprzez regulację fal mózgowych). Każda prawidłowa aktywność mózgu jest widoczna na ekranie komputera i dodatkowo potwierdzana sygnałem dźwiękowym, dzięki czemu mózg uczy się funkcjonować w prawidłowych zakresach fal mózgowych.

Co możemy uzyskać stosując treningi Eegbiofeedback?

 

Osoby zdrowe mogą znacznie poprawić koncentrację uwagi, wspomóc procesy zapamiętywania,zwiększyć kreatywność, motywację do pracy, koordynację ruchową oraz zmniejszyć poczucie napięcia i niepokoju. Osoby chore mogą natomiast uzyskać redukcję myśli natrętnych, podwyższenie nastroju, zwiększenie motywacji, redukcję niepokoju, lęku, poprawę funkcji poznawczych (pamięci i uwagi), a nawet zwiększyć IQ (iloraz inteligencji).

Jak długo trwa terapia EEG-Biofeedback ?

 

 

Długość terapii (liczba treningów) - uzależniona jest od rodzaju schorzenia oraz indywidualnych możliwości pacjenta i obejmuje mniej więcej od 15-20 sesji u osób zdrowych, poprzez 30-40 w zaburzeniach snu i lękowych, do 60 lub więcej sesji w ADHD, ADD i zaburzeniach neurologicznych. Ważna jest systematyczność, treningi powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu. 

Minimalna częstotliwość sesji – jedna tygodniowo, przerwa nie powinna przekraczać dwóch tygodni.

W jakich problemach eegbiofeedback jest skuteczny ?

 

Osoby leczone farmakologicznie lub psychoterapeutycznie, które chcą przyspieszyć proces terapii oraz uzyskać trwalszą remisję, z takimi rozpoznaniami jak:

▪ zaburzenia lękowe (napadowe i uogólnione)

▪ zespół natręctw (OCD) 

▪ depresje 

▪ bezsenność 

▪ ADHD, ADD 

▪ zespół Aspergera 

▪ tiki  

▪ stany po udarach, urazach mózgu 

▪ SM stwardnienie rozsiane 

▪ i inne (istnieje lista 130 schorzeń poddających się terapii eeg-biofeedback)

Terapię eeg-biofeedback prowadzą wykwalifikowani neuroterapeuci. Odbyliśmy szkolenia prowadzone przez L.M. Thompson z ADD Centre & The Biofeedback Institute of Toronto, oraz organizowane przez Biofeedback-Polska, ELMIKO, BIOMED, EEG-Instytut, Fundację Promyk Słońca. Pracujemy na profesjonalnym i jednocześnie najnowocześniejszym sprzęcie BioGraph Infiniti firmy Thought Thechnology Ltd. oraz firmy  Elmiko. Uczestniczymy w konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez Biofeedback Federation of Europe,  Eastern European Center of Biofeedback and Noo-Psychosomatics, Biomed - Neuroskop.

 

Wywiad z dr Michaelą Pakszys o wykorzystaniu terapii eeg-biofeedback w ADHD 

"Wpływ treningu EEG-Biofeedback na wybrane funkcje poznawcze u dzieci z ADHD" (viamedica)

Magdalena Pinkowicka Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Wnioski płynące z dyskusji wyników badań są następujące:

 • 1. W wyniku treningu EEG-Biofeedback poprawie uległy wybrane wskaźniki uwagi, w tym zdolność koncentracji uwagi oraz pamięć krótkotrwała.

 • 2. Niewielka liczba treningów EEG-Biofeedback (15 spotkań) jest w stanie poprawić wybrane funkcje poznawcze u dzieci z ADHD.

 • 3. Wielkość początkowego zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci z ADHD nie determinowała wielkości zmiany (efektu) terapii EEG-Biofeedback. Informacja ta świadczy o tym, że jest to metoda uniwersalna, skierowana do dzieci, które przejawiają poważne zaburzenia mechanizmów uwagi oraz tych z mniejszymi zaburzeniami.

 • 4. Terapia EEG-Biofeedback jest tak samo skuteczna w stosunku do dzieci, przejawiających ADHD typu mieszanego, jak i ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi.

 • 5. Trening EEG-Biofeedback jest równie skuteczny zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych.

 • 6. W przyszłych badaniach nad skutecznością treningu neurofeedback zasadne byłoby zastosowanie większej ilości narzędzi badawczych.

do góry, eegbiofeedback Poznan
umów wizytę eeg-biofeedback