• TUS to metoda terapeutyczna, która ma na celu wzmocnienie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnej i komfortowej komunikacji z innymi ludźmi.
 • Jest dedykowany jest zarówno dzieciom jak i dorosłym, którzy z różnych względów wykazują deficyty w zakresie kompetencji społecznych
 • Osoby, które charakteryzują się wysokimi kompetencjami społecznymi nierzadko postrzegane są jako bardziej atrakcyjne, łatwiej odnajdują się w nowych czy problemowych sytuacjach, szybciej odnajdują się w grupie, a także efektywniej rozwiązują konflikty.

Trening Umiejetności Społecznych TUS

 • Test Wechslera  - Inteligencji (IQ) 

 • Badanie Osobowości (TEST MMPI-2, LUN NEO-PI-R z opisem)

 • Badanie zmian organicznych w CUN 

 • Diagnoza ADHD - dorośli i dzieci

 • Diagnoza Autyzmu 

 Diagnostyka psychologiczna 

Cztery główne efekty terapii EFT.

Dlaczego psychoterapia jest pomocna?

Warnke stop dyleksji

Objawy ryzyka dysleksji w wieku szkolnym

Co to jest dysleksja rozwojowa ?

Objawy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym

Jak przebiega terapia dysleksji metodą Warnkego

Dla kogo jest terapia dysleksji metodą Warnkego?

Koncepcja leczenia dysleksji F. Warnkego

Wskazania do terapii eeg-biofeedback

Efekty terapii eeg-biofeedback

Na czym polega trening EEG Biofeedback?

 • EFT jest to metoda i zarazem system pracy, który otwiera nowy dział psychoterapii zwany psychologią energetyczną

 • technikę wolności emocjonalnej EFT stworzył w latach 80 amerykański inżynier Garry Craig bazując na doświadczeniach amerykańskiego psychologa dr Rogera Callahana. 

 • psychoterapię indywidualną oraz par

 • psychoterapię dorosłych i młodzieży

 

 • psychiatria dorosłych

  • wywiad,

  • diagnoza,

  • farmakoterapia schizofrenii, depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń lękowych napadowych, uogólnionych, fobii specyficznych, zespołu natręctw (OCD), zaburzeń snu i innych

  • profilaktyka nawrotu choroby

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest aż 7x bardziej skuteczna od dotychczas stosowanych (wg prof Tewesa).Stosuje ją ponad 1000 ośrodków w Europie. 

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest skierowana do dzieci i dorosłych, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

 • z terapii dysleksji metodą Warnkego korzystają także osoby z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • metoda Warnkego skupia się na przyczynach problemów, a nie tylko objawach.  Metoda jest przeznaczona zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych

Nasze Centrum powstało w 2007 roku. Sensorium Centrum Diagnostyki I Neuroterapii oferuje szereg form oddziaływań terapeutycznych, których celem jest leczenie chorób psychicznych, nauka technik pomagających zapanować nad stresem i emocjami, przepracowanie przeżytych traum i konfliktów, zwiększenie możliwości swojego mózgu. Dzięki łączeniu oferowanych przez Sensorium terapii, każdy pacjent może zadbać o zdrowie w sposób holistyczny.

 • EFT jest to metoda i zarazem system pracy, który otwiera nowy dział psychoterapii zwany psychologią energetyczną

 • technikę wolności emocjonalnej EFT stworzył w latach 80 amerykański inżynier Garry Craig bazując na doświadczeniach amerykańskiego psychologa dr Rogera Callahana. 

 • psychoterapia indywidualna oraz par

 • psychoterapia dorosłych i młodzieży

 • psychiatria dorosłych

  • wywiad,

  • diagnoza,

  • farmakoterapia schizofrenii, depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń lękowych napadowych, uogólnionych, fobii specyficznych, zespołu natręctw (OCD), zaburzeń snu i innych

  • profilaktyka nawrotu choroby

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest aż 7x bardziej skuteczna od dotychczas stosowanych (wg prof Tewesa).Stosuje ją ponad 1000 ośrodków w Europie. 

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest skierowana do dzieci i dorosłych, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

 • z terapii dysleksji metodą Warnkego korzystają także osoby z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • metoda Warnkego skupia się na przyczynach problemów, a nie tylko objawach.  Metoda jest przeznaczona zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych

Oferta Sensorium terapia eegbiofeedback

Psychoterapia

EFT  (techniki emocjonalnej wolności) 

 

warsztaty EFT kliknij tutaj

 

Terapia dysleksji Freda Warnkego

OFERTA SENSORIUM:

 

Terapia EEG-Biofeedback

 • terapia eegbiofeedback jest bardzo skuteczna m.in w przypadku: lęku, niepokoju, natrętnych myśli, depresji, ADHD, zaburzeniach koncentracji uwagi, zaburzeniach pamięci, dysleksji, zaburzeniach snu, stanach po udarach i urazach mózgu, w braku pewności siebie

 • terapia eeg-biofeedback jest metodą treningu pracy mózgu, prowadzącą do zwiększenia jego możliwości, opracowaną przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów NASA  w USA.

 • Podstawą treningu eegbiofeedback jest wykorzystanie plastyczności mózgu, a więc zdolności neuronów do przekształceń funkcjonalnych. 

 • Dzięki tej metodzie możemy w przyjemny sposób pracować nad zwiększeniem wykorzystania własnego mózgu.