Co się dzieje po zakończeniu terapii?

 

Terapia ma swój początek, fazę właściwą i koniec. Zdarza się, że zmiany są wprowadzane w życie nie tylko w trakcie trwania terapii, ale też po jej zakończeniu. Sam proces kończenia terapii jest bardzo ważny i ma swoją moc leczniczą. Może oczywiście okazać się, że za jakiś czas znów będziesz potrzebował pomocy i rozpoczniesz nowy proces terapeutyczny – w obliczu nowych wyzwań i trudności. Możesz również potrzebować „wzmacniającej” sesji raz na jakiś czas, żeby utrwalić to, co udało Ci się zmienić już w trakcie pierwszej terapii. Ale z zasady terapię zaczyna się po to by ją kiedyś skończyć – z dobrym wynikiem w zakresie objawów, jakości życia i funkcjonowania.

Jakie są wyniki badań nad efektywnością psychoterapii?

 

Badania naukowe wskazują na skuteczność psychoterapii w radzeniu sobie z takimi trudnościami jak: stany depresyjne, zaburzenia lękowe (nerwice), konsekwencje przeciążenia stresem, uzależnienia, problemy osobowościowe i inne.  Najlepsze efekty przynosi podejście holistyczne do leczenia uwzględniające wpływ na sferę psychiczną i somatyczną. Istnieją przekonujące dane naukowe, że już po odbyciu kilku sesji psychoterapeutycznych osoby uzyskują lepsze rozumienie swoich trudności i wstępną poprawę objawową w porównaniu z tymi osobami, które nie korzystały z psychoterapii.  Przeprowadzono dziesiątki innych badań potwierdzających skuteczność krótko- i długoterminową psychoterapii (zarówno poznawczo-behawioralnej, systemowej, jak i psychodynamicznej) u osób cierpiących na różne problemy i zaburzenia psychiczne (np. depresja, lęk napadowy, fobia społeczna, zaburzenia adaptacyjne, PTSD (zespół stresu pourazowego), uzależnienia, zaburzenia osobowości, natręctwa i inne). Badania nie tylko potwierdzają możliwość uzyskania poprawy w zakresie objawów, ale też pod względem jakości życia i poprawy funkcjonowania (osobistego, partnerskiego, społecznego, zawodowego itp.).

Dlaczego psychoterapia może być pomocna?

 

Każdy z nas boryka się  w życiu z problemów emocjonalnymi i osobistymi. Z wieloma radzimy sobie sami są jednak takie którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia bliskich. Wiele osób przeżywa trudności w związku małżeńskim/partnerskim, rodzinie, związane ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, wypaleniem zawodowym itp. Problemy te mogą przekraczać nasze możliwości przystosowawcze, nasilać doświadczanie przykrych emocji, powodować różnego rodzaju objawy psychosomatyczne. Możemy poczuć, że tracimy kontrolę nad własnym życiem, a wyjście z tej trudnej sytuacji bez pomocy z zewnątrz staje się niemożliwe. Niektóre z tych doświadczeń skłaniają do sięgnięcia po pomoc specjalistyczną. Część osób korzysta z psychoterapii po to, aby lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje reakcje, mieć większy wgląd w motywy swojego postępowania. Psychoterapia jest dla nich doskonałym narzędziem do rozwoju osobistego.

Oferujemy:

 

  • psychoterapię indywidualną  (dorośli)

  • konsultacje psychologiczne (dzieci, młodzież, dorosli)