ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO APD

Zaburzenia przetwarzania słuchowego to specyficzne trudności w rozumieniu i interpretacji dźwięków. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć problemy z rozpoznawaniem mowy, rozumieniem instrukcji, śledzeniem rozmowy w hałaśliwym otoczeniu i reagowaniem na dźwięki ze swojego otoczenia. Wczesne wykrycie i odpowiednie terapie mogą znacznie poprawić jakość życia osób z tymi zaburzeniami.

 

Terapia metodą Freda Warnkego skupia się na rozwijaniu umiejętności słuchowych poprzez trening słuchu i wzmacnianie słuchowego przetwarzania informacji