Cztery główne efekty terapii EFT

KALENDARZ

WIZYT

 

Nasze Centrum powstało w 2007 roku. Sensorium Centrum Diagnostyki I Neuroterapii oferuje szereg form oddziaływań terapeutycznych, których celem jest:

leczenie chorób psychicznych,

nauka technik pomagających zapanować nad stresem i emocjami,

przepracowanie przeżytych traum i konfliktów,

zwiększenie możliwości swojego mózgu.

Dzięki łączeniu oferowanych przez Sensorium form terapii, każdy pacjent może zadbać o zdrowie w sposób holistyczny.

Medycyna Estetyczna/

Regeneracyjna

Ustawienia sytemowe

idz w góre Sensorium eegbiofeedback
Terapia eegbiofeeedback Poznań Sensorium

Oferta Sensorium

Trening umiejętności społecznych

TUS

Testy psychologiczne

Czym jest kinezjologia edukacyjna?

Adres: ul. Barwicka 14h/4; 60-192 Poznań

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Psychoterapia

EFT (techniki  wolności emocjonalnej)

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Koncepcja leczenia dysleksji F. Warnkego

Wskazania do terapii eeg-biofeedback

Terapia EEG-Biofeedback

Konsultacje psychiatryczne

Terapia dysleksji Freda Warnkego

FORMULARZ KONTAKTOWY

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • To metoda terapeutyczna, która powstała dzięki pracy i doświadczeniu Berta Hellingera

 • Ustawienia systemowe pozwalają ujrzeć światło dzienne korzeniom problemów, które na  codzień pozostają w nieświadomości.

 • Dzięki nim możemy spojrzeć szerzej na to co nazywamy porażkami, trudami życiowymi czy konfliktami w relacjach. Ukazują, że tymi samymi prawami rządzą się sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. Na ich drodze stoją najczęściej nieporządki systemowe, które stają się w życiu obciążeniem. W pracy ustawieniowej klient ma możliwość wejścia na drogę porządków, “układając” swoje życie na wielu poziomach

 • Interpretacja stanu zdrowia na podstawie testu oddechowego 

 • Przywrócenie prawidłowego wzorca oddechowego

 • Indywidualne konsultacje oddechowe obejmujące ćwiczenia oddechowe dobrane indywidualnie metodą Butejki.

 • Trening oddechowy metodą Oxygen Advantage dla sportowców, obejmujący ćwiczenia oddechowe dobrane indywidualnie do potrzeb

Twórczyni Integracji Strukturalnej – dr. Ida P. Rolf (od której nazwiska pochodzi alternatywna nazwa Integracji Strukturalnej: tj “Rolfing”), po wielu latach praktyki stworzyła serię sesji, która jest systematycznym, „powięziowym” podejściem do pracy z ciałem. 

Integracja strukturalna uwalnia tkwiące w ciele ograniczenia, napięcia, pozwala na łatwiejsze, bardziej naturalne siedzenie, stanie i poruszanie się. Jest procesem, w którym zmiany w ciele zachodzą na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i energetycznym przynosząc nowe poczucie lekkości, wolności i swobody.

Rolfing pomaga łagodzić typowe bóle powstałe w efekcie uprawiania sportu, a także chroniczne dolegliwościami, jeżeli ich źródłem jest brak równowagi napięć w ciele. Leczy także wady postawy oraz pomaga w uwolnieniu się od stresu codziennego życia. Zmiany zachodzą nie tylko w powięzi, lecz także w percepcji, koordynacji i w sposobie życia.

 • masaże:

  • klasyczny

  • relaksacyjny

  • sportowy

 • drenaż limfatyczny

Sensorium na facebooku
 • Test Wechslera  - Inteligencji (IQ) 

 • Badanie Osobowości (TEST MMPI-2, LUN NEO-PI-R z opisem)

 • Badanie zmian organicznych w CUN 

 • EFT jest metodą i zarazem systemem pracy, który otwiera nowy dział psychoterapii zwany psychologią energetyczną

 • technikę wolności emocjonalnej EFT stworzył w latach 80 amerykański inżynier Garry Craig bazując na doświadczeniach amerykańskiego psychologa dr Rogera Callahana. 

 • EFT uczy nazywania swoich emocji, daje narzędzia do pracy z emocjami, jest bardzo skuteczna w obniżaniu poziomu kortyzolu.

 • psychiatria dorosłych

  • wywiad,

  • diagnoza,

  • farmakoterapia schizofrenii, depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń lękowych napadowych, uogólnionych, fobii specyficznych, zespołu natręctw (OCD), zaburzeń snu i innych

  • profilaktyka nawrotu choroby

 • psychoterapię indywidualną oraz par

 • psychoterapię dorosłych i młodzieży

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest aż 7x bardziej skuteczna od dotychczas stosowanych (wg prof Tewesa).Stosuje ją ponad 1000 ośrodków w Europie. 

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest skierowana do dzieci i dorosłych, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

 • z terapii dysleksji metodą Warnkego korzystają także osoby z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • metoda Warnkego skupia się na przyczynach problemów, a nie tylko objawach.  Metoda jest przeznaczona zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych

 • terapia eegbiofeedback jest bardzo skuteczna m.in w przypadku: lęku, niepokoju, natrętnych myśli, depresji, ADHD, zaburzeniach koncentracji uwagi, zaburzeniach pamięci, dysleksji, zaburzeniach snu, stanach po udarach i urazach mózgu, w braku pewności siebie

 • terapia eeg-biofeedback jest metodą treningu pracy mózgu, prowadzącą do zwiększenia jego możliwości, opracowaną przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów NASA  w USA.

 • Podstawą treningu eegbiofeedback jest wykorzystanie plastyczności mózgu, a więc zdolności neuronów do przekształceń funkcjonalnych. 

 • Dzięki tej metodzie możemy w przyjemny sposób pracować nad zwiększeniem wykorzystania własnego mózgu.

Efekty terapii eeg-biofeedback

Na czym  polega trening EEG Biofeedback?

"To, co za nami, i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas."

Dla kogo TUS

Wnętrza Sensorium terapia eegbiofeedback