Cztery główne efekty terapii EFT

KALENDARZ

WIZYT

Psychologa

 

Nasze Centrum powstało w 2007 roku. Sensorium Centrum Diagnostyki I Neuroterapii oferuje szereg form oddziaływań terapeutycznych, których celem jest:

leczenie chorób psychicznych,

nauka technik pomagających zapanować nad stresem i emocjami,

przepracowanie przeżytych traum i konfliktów,

zwiększenie możliwości swojego mózgu.

Dzięki łączeniu oferowanych przez Sensorium form terapii, każdy pacjent może zadbać o zdrowie w sposób holistyczny.

Medycyna Estetyczna/

Regeneracyjna

Ustawienia sytemowe

idz w góre Sensorium eegbiofeedback
Terapia eegbiofeeedback Poznań Sensorium

Oferta Sensorium

Trening umiejętności społecznych

TUS

Testy psychologiczne

ADHD   AUTYZM

OSOBOWOŚĆ

FUNKCJE POZNAWCZE

ZAB. ORGANICZNE CUN

Diagnostyka Autyzm Sensorium Poznań, diagnostyka ADHD dzieci i dorośli sensorium Poznań, diagnoza psychologiczna Sensorium Poznań, EEG biofeedback biofeedback Poznań Grunwald, Dysleksja metoda Warnkego Poznań Grunwald, Pedagog specjalny Poznań Grunwald,  Psychoterapia Poznań Grunwald Sensorium Diagnoza Autyzmu Diagnoza Spektrum Autyzmu Poznań Grunwald, Psycholog Psychiatra  Dysleksja, dysgrafia zaburzenia przetwarzania słuchowego Sensorium Poznań Grunwald EFT techniki wolności emocjonalnej Poznań Grunwald Sensorium Zaburzenia osobowości diagnoza psychologiczna i psychoterapia. Poznań Grunwald Sensorium

Czym jest kinezjologia edukacyjna?

Adres: ul. Barwicka 14h/4; 60-192 Poznań

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Psychoterapia

EFT (techniki  wolności emocjonalnej)

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Koncepcja leczenia dysleksji F. Warnkego

Wskazania do terapii eeg-biofeedback

Terapia EEG-Biofeedback

Konsultacje psychiatryczne

Terapia dysleksji Freda Warnkego

FORMULARZ KONTAKTOWY

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

ADHD

 • To metoda terapeutyczna, która powstała dzięki pracy i doświadczeniu Berta Hellingera

 • Ustawienia systemowe pozwalają ujrzeć światło dzienne korzeniom problemów, które na  codzień pozostają w nieświadomości.

 • Dzięki nim możemy spojrzeć szerzej na to co nazywamy porażkami, trudami życiowymi czy konfliktami w relacjach. Ukazują, że tymi samymi prawami rządzą się sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. Na ich drodze stoją najczęściej nieporządki systemowe, które stają się w życiu obciążeniem. W pracy ustawieniowej klient ma możliwość wejścia na drogę porządków, “układając” swoje życie na wielu poziomach

 • Interpretacja stanu zdrowia na podstawie testu oddechowego 

 • Przywrócenie prawidłowego wzorca oddechowego

 • Indywidualne konsultacje oddechowe obejmujące ćwiczenia oddechowe dobrane indywidualnie metodą Butejki.

 • Trening oddechowy metodą Oxygen Advantage dla sportowców, obejmujący ćwiczenia oddechowe dobrane indywidualnie do potrzeb

Twórczyni Integracji Strukturalnej – dr. Ida P. Rolf (od której nazwiska pochodzi alternatywna nazwa Integracji Strukturalnej: tj “Rolfing”), po wielu latach praktyki stworzyła serię sesji, która jest systematycznym, „powięziowym” podejściem do pracy z ciałem. 

Integracja strukturalna uwalnia tkwiące w ciele ograniczenia, napięcia, pozwala na łatwiejsze, bardziej naturalne siedzenie, stanie i poruszanie się. Jest procesem, w którym zmiany w ciele zachodzą na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i energetycznym przynosząc nowe poczucie lekkości, wolności i swobody.

Rolfing pomaga łagodzić typowe bóle powstałe w efekcie uprawiania sportu, a także chroniczne dolegliwościami, jeżeli ich źródłem jest brak równowagi napięć w ciele. Leczy także wady postawy oraz pomaga w uwolnieniu się od stresu codziennego życia. Zmiany zachodzą nie tylko w powięzi, lecz także w percepcji, koordynacji i w sposobie życia.

 • masaże:

  • klasyczny

  • relaksacyjny

  • sportowy

 • drenaż limfatyczny

Sensorium na facebooku
 • Test Wechslera  - Inteligencji (IQ) 

 • Badanie Osobowości (TEST MMPI-2, LUN NEO-PI-R z opisem)

 • Badanie zmian organicznych w CUN 

 • EFT jest metodą i zarazem systemem pracy, który otwiera nowy dział psychoterapii zwany psychologią energetyczną

 • technikę wolności emocjonalnej EFT stworzył w latach 80 amerykański inżynier Garry Craig bazując na doświadczeniach amerykańskiego psychologa dr Rogera Callahana. 

 • EFT uczy nazywania swoich emocji, daje narzędzia do pracy z emocjami, jest bardzo skuteczna w obniżaniu poziomu kortyzolu.

 • psychiatria dorosłych

  • wywiad,

  • diagnoza,

  • farmakoterapia schizofrenii, depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń lękowych napadowych, uogólnionych, fobii specyficznych, zespołu natręctw (OCD), zaburzeń snu i innych

  • profilaktyka nawrotu choroby

 • psychoterapię indywidualną oraz par

 • psychoterapię dorosłych i młodzieży

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest aż 7x bardziej skuteczna od dotychczas stosowanych (wg prof Tewesa).Stosuje ją ponad 1000 ośrodków w Europie. 

 • terapia dysleksji metodą Warnkego jest skierowana do dzieci i dorosłych, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

 • z terapii dysleksji metodą Warnkego korzystają także osoby z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • metoda Warnkego skupia się na przyczynach problemów, a nie tylko objawach.  Metoda jest przeznaczona zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych

 • terapia eegbiofeedback jest bardzo skuteczna m.in w przypadku: lęku, niepokoju, natrętnych myśli, depresji, ADHD, zaburzeniach koncentracji uwagi, zaburzeniach pamięci, dysleksji, zaburzeniach snu, stanach po udarach i urazach mózgu, w braku pewności siebie

 • terapia eeg-biofeedback jest metodą treningu pracy mózgu, prowadzącą do zwiększenia jego możliwości, opracowaną przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów NASA  w USA.

 • Podstawą treningu eegbiofeedback jest wykorzystanie plastyczności mózgu, a więc zdolności neuronów do przekształceń funkcjonalnych. 

 • Dzięki tej metodzie możemy w przyjemny sposób pracować nad zwiększeniem wykorzystania własnego mózgu.

Efekty terapii eeg-biofeedback

Na czym  polega trening EEG Biofeedback?

"To, co za nami, i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas."

Dla kogo TUS

Wnętrza Sensorium terapia eegbiofeedback