Treningi mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i w parach czy niewielkich grupach.Grupa czy para dobierana jest na podstawie wieku, ale również pod kątem pożądanych kompetencji wymagających wzmocnienia. Start TUS poprzedzony jest wywiadem celem zdiagnozowania odpowiednich umiejętności do treningu, a także dobrania odpowiedniej formy zajęć.

 

Treningi przybierają formę warsztatów na których realizowane są ćwiczenia pod hasłem konkretnych umięjętności społecznych. Czasami na jedną kompetencję przypada kilka spotkań - w zależności od potrzeby grupy czy jednostki. Ćwiczenia opierają się przede wszystkich na odgrywaniu ról, przedstawieniu scenek i dyskusji, która ma na celu przekazanie informacji zwrotnych i podsumowaniu pracy.

Elementem TUS są także wskazówki do pracy w domu, aby utrwalić zdobyte umiejętności.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dedykowany jest zarówno dzieciom jak i dorosłym, którzy z różnych względów wykazują deficyty w zakresie kompetencji społecznych. Duże korzyści przynosi dzieciom nieśmiałym, zmagającymi się z lękami, trudnościami w nawiązywaniu kontaktu. Dodatkowo TUS zalecany jest także do pracy z dziećmi, które mają kłopot w regulacji emocji, wykazują zachowania agresywne czy nie przestrzegają (nie rozumieją) norm społecznych.

 

Ćwiczenia często zalecane są dzieciom m.in. ze spektrum autyzmu, ADHD. W przypadku osób dorosłych zaleca się w przypadku depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych.

Osoby, które charakteryzują się wysokimi kompetencjami społecznymi nierzadko postrzegane są jako bardziej atrakcyjne, łatwiej odnajdują się w nowych czy problemowych sytuacjach, szybciej odnajdują się w grupie, a także efektywniej rozwiązują konflikty.

TUS to metoda terapeutyczna, która ma na celu wzmocnienie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnej i komfortowej komunikacji z innymi ludźmi.

 

Codzienne życie wymaga wręcz nieustannego udziału w życiu społecznym. Już poczynając od pierwszych zabaw w piaskownicy, przez przedszkole, dalsze etapy edukacji aż do kariery zawodowej funkcjonujemy w różnych grupach. Musimy rozwiązywać konflikty, potrafić odmówić współpracy, prosić o pomoc czy okazywać wsparcie. Pod wieloma względami nasze życie opiera się na łańcuchu różnych, społecznych interakcji.

Trening Umiejętności Społecznych  TUS

Umiejętności społeczne to cała grupa kompetencji w skład których wchodzą m.in:

  • autoprezentacja

  • komunikowanie emocji

  • komunikowanie potrzeb

  • przyjmowanie krytyki

  • asertywność

  • empatia

  • negocjacje

  • współdziałanie

  • rozwiązywanie konfliktów