Umiejętności społeczne to cała grupa kompetencji w skład których wchodzą m.in:

  • autoprezentacja

  • komunikowanie emocji

  • komunikowanie potrzeb

  • przyjmowanie krytyki

  • asertywność

  • empatia

  • negocjacje

  • współdziałanie

  • rozwiązywanie konfliktów

Trening Umiejętności Społecznych  TUS

TUS to metoda terapeutyczna, która ma na celu wzmocnienie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnej i komfortowej komunikacji z innymi ludźmi.

 

Codzienne życie wymaga wręcz nieustannego udziału w życiu społecznym. Już poczynając od pierwszych zabaw w piaskownicy, przez przedszkole, dalsze etapy edukacji aż do kariery zawodowej funkcjonujemy w różnych grupach. Musimy rozwiązywać konflikty, potrafić odmówić współpracy, prosić o pomoc czy okazywać wsparcie. Pod wieloma względami nasze życie opiera się na łańcuchu różnych, społecznych interakcji.

Osoby, które charakteryzują się wysokimi kompetencjami społecznymi nierzadko postrzegane są jako bardziej atrakcyjne, łatwiej odnajdują się w nowych czy problemowych sytuacjach, szybciej odnajdują się w grupie, a także efektywniej rozwiązują konflikty.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dedykowany jest zarówno dzieciom jak i dorosłym, którzy z różnych względów wykazują deficyty w zakresie kompetencji społecznych. Duże korzyści przynosi dzieciom nieśmiałym, zmagającymi się z lękami, trudnościami w nawiązywaniu kontaktu. Dodatkowo TUS zalecany jest także do pracy z dziećmi, które mają kłopot w regulacji emocji, wykazują zachowania agresywne czy nie przestrzegają (nie rozumieją) norm społecznych.

 

Ćwiczenia często zalecane są dzieciom m.in. ze spektrum autyzmu, ADHD. W przypadku osób dorosłych zaleca się w przypadku depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych.

Treningi mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i w parach czy niewielkich grupach.Grupa czy para dobierana jest na podstawie wieku, ale również pod kątem pożądanych kompetencji wymagających wzmocnienia. Start TUS poprzedzony jest wywiadem celem zdiagnozowania odpowiednich umiejętności do treningu, a także dobrania odpowiedniej formy zajęć.

 

Treningi przybierają formę warsztatów na których realizowane są ćwiczenia pod hasłem konkretnych umięjętności społecznych. Czasami na jedną kompetencję przypada kilka spotkań - w zależności od potrzeby grupy czy jednostki. Ćwiczenia opierają się przede wszystkich na odgrywaniu ról, przedstawieniu scenek i dyskusji, która ma na celu przekazanie informacji zwrotnych i podsumowaniu pracy.

Elementem TUS są także wskazówki do pracy w domu, aby utrwalić zdobyte umiejętności.